Cursos

Oferim diversos cursos pels gossos:
Ofrecemos varios cursos para perros:

  • Cursos d’agility i obediència enfocada a l'agility / Cursos de agility y obediència dirigida al agility

  • Les classes d’agility que oferim són indefinides i consten de varis nivells segons els coneixements adquirits pel gos i el guia. Segons es vagi superant el nivell necessari, s’anirà ascendint a un nivell superior.
    Las clases de agility que ofrecemos son indefinides y constan de varios niveles según los conocimientos adquiridos por el perro y el guia. Según se vaya superando el nivel necesario, se irá ascendiendo a un nivel superior.

    Aquestes classes es divideixen en els següents nivells o grups:
    Estas clases se dividen en los siguientes niveles o grupos:


    Durant el mes d'abril, els horaris seran els següents: Durante el mes de abril, los horarios seran los siguientes: