Formació, Cursos i Seminaris

Curs per Cadells / Curso para Cachorros
Any / año: 2016
Inici / Incio: Mes de gener, febrer, març, abril, maig i juny / Mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.
Duració / duración: Un mes
Curs d'Inciació a l'Agility i Obediència Esportiva / Curso de Iniciación en Agility y Obediencia Deportiva
Any / año 2016
Inici / Inicio: Gener / enero
Fi / Fin: Març / marzo