El Club

  • Qui som?
Som un grup de persones que desprès de buscar un club proper a la nostra ciutat, hem valorat que no hi ha cap club que disposi d’unes instal·lacions i formació de qualitat, i per això hem decidit muntar aquest club.
Somos un grupo de persones que después de buscar un club cerca de nuestra Ciudad, hemos valorado que no hay ningún club que tanga unes instal·lacions y formación de calidad, y por eso hemos decidido muntar este club.

Més de 10 anys d’experiència competint i entrenant en Agility en avalen, i la diversa formació paral·lela en el món de gos en altres disciplines fa que puguem oferir als nostres socis cursos de qualitat en un ambient sa, cívic i esportiu al costat dels nostres cans.
Más de 10 años de experiència compitiendo y entrenando en Agility nos avalan, y la formación paral·lela en el mundo del perro en otras disciplines, hace que podamos ofreces a nuestros socios cursos de calidad en un ambiente sano, cívico y Deportivo al lado de nuestros perros.


  • Els Agilitistes / Los Agilitistas
  • Instal·lacions / Instalaciones

Estem situats a les Fonts de Terrassa, just a l'antic Camp de Futbol de les Fonts.
Estamos situados en las Fonts de Terrassa, justo en el antiguo Campo de Fútbol de las Fonts.

Molt agraïts a la UD les Fonts que ens ha cedit aquest terreny, podem informar-vos que disposem d'un terreny amb dues pistes d'agility de 20x40 on es realitzen els cursos d'agility i tenim els obstacles complets, i una tercera pista dividida en dos on es realitzen els cursos de cadells, pre-agility i obediència.
Muy agradecidos a la UD les Fonts que nos ha cedido este terreno, podemos informaros que disponemos de un terreno con una pista de agility de 20x40 dónde se realizan los cursos de agility y tenemos los obstáculos completos, y una segunda pista dividida en dos dónde se realizan los cursos de cachorros, pre-agility y obediència.


- Com arribar / Como llegar: 
Terrassa (Vallès Occidental)


Barri de "Les Fonts" de Terrassa Al costat del camp de futbol
Des de carretera Rubí (BP-1503) agafar el carrer Mossèn Parramon i, just passat el pont, agafar camí de sorra a la dreta (carrer la floresta) fins arribar al club d'agility.
 Des de carretera Rubí (BP-1503) coger calle Mossèn Parramon y, justo pasado el Puente, coger el camino de tierra a la derecha (calle la floresta) hasta llegar al club de agility.