Agility de Competició

Entrenament conjunt de l’equip de competició, enfocat a entrenar dificultats trobades en proves, millora de canvis i conducció, innovació de tècniques... La idea és que en aquest grup, entre tots ens ajudem a millorar o provar coses noves per no quedar-nos estancats.
Entrenamiento conjunto del equipo de competición, dirigido a entrenar dificultades encontrades en pruebas, mejora de cambios y conducción, innovación de técnicas... La idea es que en este grupo, entre todos nos ayudemos a mejorar o probar coses nuevas para no quedarnos estancados.